Allt bredare användningsområden för plast
Industriplast satsar hårt på kvalitet och leveranssäkerhet

Industriplast i Malmö köper in plastmaterial i halvfabrikat som de bearbetar och säljer vidare. I Sverige är man en av marknadsledarna, framför allt på bearbetningssidan som är den snabbast växande grenen av företaget.
Industriplast grundades 1968 och var från början ett grossistföretag som köpte in halvfabrikat i plast som sedan såldes vidare, en s k kapande grossist. Sedan började man mer och mer med bearbetning och en hantverksmässig del och en maskindel tillkom.
– Den hantverksmässiga delen byggdes upp redan under den förra ägarens tid, medan maskindelen trappades upp rejält efter ägarskiftet 1990, då Hedman och Hansson köpte företaget. Därefter inriktade man sig mer på industrikunder och började sälja färdigbearbetade produkter, berättar Per Knutsson som har arbetat på Industriplast sedan 1996.
1999 övertog han vd-posten på företaget.
I dag består verksamheten till en tredjedel av grossistverksamhet och till två tredjedelar av bearbetning. 1998 förnyade man maskinparken med en fräs och sedan har man kontinuerligt och i takt med efterfrågan uppgraderat maskinparken.
– Produktionen har ökat starkt de senaste åren och det råder en stor efterfrågan på marknaden. Att ha bearbetningen själva ger bättre lönsamhet för företaget och det skapar högre kundnytta eftersom kunskapen i företaget stiger, menar Per.
I och med att man har en stor spridning på sina kunder inom många olika branscher, är man inte konjunkturskänsliga i samma grad som många andra företag.

Marknadsledande inom maskinbearbetning
Industriplast har fem stycken huvudleverantörer. Man har ett tiotal huvudgrupper av material;akryl eller PMMA, det som kallas för plexiglas, PTFE som till vardags kallas teflon, PP, PE och POM för att nämna några. Nästan allt som man säljer till grossistledet kapas.
– På bearbetningssidan svarvar, fräser, svetsar, limmar, varm- och kallbockar vi och de produkterna är alltid kundspecifika. I de flesta fall får vi en ritning där det redan finns föreskrivet vad som gäller och vilka toleranser man ska hålla sig inom. Med våra större kunder skriver vi ofta avtal på årsbasis.
Mer än hälften av de produkter som man tillverkar är återkommande och varje år handlar ca 1 400 kunder sina produkter från Industriplast.
I Sverige finns ett 15-tal företag som har ett liknande materialsortiment men Industriplast är en av marknadsledarna på bearbetningssidan.
– Vi fortsätter att växa på maskinbearbetningssidan och är inte oroliga inför framtiden. Plasten blir allt mer förfinad och får ett bredare användningsområde och kan ersätta metall i vissa fall, avslutar Per.

AB Svensk Industriplast

Bransch:
Industri / Maskin

Telefon: 040-6715150
Fax: 040-6715161


Email:
info@industriplast.se

Hemsida:
www.industriplast.se

Adress:
AB Svensk Industriplast
Bronsyxeg. 6
21375 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN